Barnehage- og SFO-portalen - søknad om plass i barnehage og SFO

Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Bytte SFO/barnehage
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Ringsaker kommune.