Barnehage- og SFO-portalen - søknad om plass i barnehage og SFO

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehageplass eller Søk SFO-plass i menyen over.

Er du folkeregistrert i Ringsaker kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Ringsaker kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.


SFO-søknad for elever fra 1. - 4. trinn i Ringsaker kommune vil få innvilget SFO-plass. Ved spørsmål i forbindelse med dette, ta kontakt med skolen hvor det søkes plass.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten.Les mer om ID-porten her:

Informasjon om ID-porten Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget